ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε

Α- Α+ Εκτυπωτής

"ΓΝΩΣΗ + ΕΜΠΕΙΡΙΑ = ΣΥΜΒΟΥΛΗ..."


Προφίλ εταιρείας

Η εταιρεία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιδρύθηκε το 1995 με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα.
Με συνεχή προσπάθεια για παροχή Υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και με σεβασμό στις ανάγκες του πελάτη, η εταιρεία  αναδείχθηκε και καθιερώθηκε μεταξύ των κορυφαίων  στο χώρο των Συμβούλων Επιχειρήσεων.

Το πλήθος των έργων που έχομε υλοποιήσει σε όλους τους τομείς επιχειρηματικής δράσης, οι επαναλαμβανόμενες συνεργασίες με τους πελάτες μας , η τεχνογνωσία και η εμπειρία των στελεχών μας καθώς και η προσφορά ολοκληρωμένων  και πιστοποιημένων υπηρεσιών μας  κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9001, αποτελούν το μοχλό συνεχούς ανάπτυξης των εργασιών και διεύρυνσης του πελατολογίου μας .

Η μετάβαση σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία με συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες επιχειρηματικού περιβάλλοντος αποτελεί για μας ερέθισμα για την ανάπτυξη καινοτόμων και πρωτοποριακών συμβουλευτικών υπηρεσιών, ικανών να συμβάλλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πελατών .

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες απευθύνονται σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα και ενδεικτικά αναφέρονται κατωτέρω :

 • Υπαγωγή Επενδυτικών Έργων προς χρηματοδότηση (επιχορήγηση )από Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους
 • Διαχείριση Υποβληθέντων Επενδυτικών Έργων μέχρι την εκταμίευση του συνολικού ποσού της κρατικής χρηματοδότησης (επιχορήγησης )από πλευράς του επενδυτή
 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες ,Μελέτες Βιωσιμότητας-Σκοπιμότητας (feasibility studies)
 • Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plans )
 • Logistics Management
 • Βιομηχανική Διοίκηση και Οργάνωση Παραγωγής
 • Εφαρμογή Προτύπων και Κανονισμών
 • Έλεγχος Κόστους και Υποστήριξη και Marketing  
 • Οργάνωση Επιχειρήσεων
 • Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
 • Υπηρεσίες Πληροφορικής
 • Στρατηγικός και Επιχειρηματικός Σχεδιασμός
 • Βελτίωση Αποδοτικότητας
 • Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης και Σχεδιασμού Πολιτικής
 • Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού Συμβούλου Επιχειρήσεων
 • Υπηρεσίες Συμβούλου Ανάπτυξης Ακινήτων
 • Υπηρεσίες Συμβούλου Ανάπτυξης Έργων στα πλαίσια ΣΔΙΤ
 • Υπηρεσίες Διοίκησης Τεχνικών Έργων (Project Management)

 Οι πελάτες μας αναγνωρίζουν ως δυνατά σημεία της Εταιρείας τα κάτωθι :

 

 

 • Εξειδίκευση στα θέματα αντικείμενα στα οποία προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες .
 • Στελέχωση από άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό
 • Άριστη γνώση των ιδιαιτεροτήτων και των αναγκών του Ιδιωτικού Τομέα και της Δημόσιας Διοίκησης
 • Μεταφορά  τεχνογνωσίας στους πελάτες μας
 • Ισχυρό και μεθοδολογικά ολοκληρωμένο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών
 • Έλεγχος Ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών εφαρμόζοντας ένα μεθοδικό και λειτουργικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ,πιστοποιημένο κατά ΕΝ ISO 9001:2000 

 Η Εταιρεία είναι Μέλος των Συνδέσμων .Σ.Ε.Σ.Μ.Α. και Σ.Ε.Π.Ε.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε
Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 180, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Tel: +30 2106729040
Fax: +30 2106729043
URL: http://www.diadikasia.gr
Email: info@diadikasia.gr