Νέα – Δελτία τύπου

Α- Α+ Εκτυπωτής
6 - 12 - 2002
Γνωστοποίηση πρόθεσης απόκτησης μετοχών ανωνύμου εταιρίας
6 - 12 - 2002
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
6 - 12 - 2002
Γνωστοποίηση πρόθεσης απόκτησης μετοχών ανωνύμου εταιρίας
23 - 10 - 2002
Αύξηση του κύκλου εργασιών και των καθαρών κερδών
16 - 10 - 2002
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
5 - 9 - 2002
Γνωστοποίηση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως Μετόχων της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕ της 26.4.2002
22 - 7 - 2002
Αύξηση του κύκλου εργασιών και των καθαρών κερδών
28 - 6 - 2002
Ανακοίνωση
21 - 6 - 2002
Γνωστοποίηση εξαγοράς μειοψηφικού πακέτου μετοχών της ανώνυμης εταιρείας ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε
17 - 6 - 2002
Γνωστοποιήση εξαγοράς πλειοψηφικού πακέτου μετοχών εταιρείας UNIKID HELLAS A.E.
20 - 5 - 2002
Γνωστοποίηση Αποφάσεων Πρώτης Επαναληπτικής ΄Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως Μετόχων της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕ
27 - 2 - 2002
Θεαματικές αυξήσεις τζίρου και κερδών από την ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.
22 - 1 - 2002
Πώληση μετοχών