Ενέργεια

Α- Α+ Εκτυπωτής

Ο Όμιλος DIONIC, συνδυάζοντας την ευαισθητοποίησή της σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος με τους νέους επιχειρηματικούς ορίζοντες που ανοίγονται στα πλαίσια της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ο άνεμος και ο ήλιος, εισέρχεται στην νέα αυτή αγορά με την σύσταση θυγατρικής ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή αιολικής ενέργειας.
Έχοντας ως στόχο την ισχυρή παρουσία της στην αγορά της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνεργάζεται με την εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ, η οποία εξειδικεύεται στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ο Όμιλος DIONIC εκτιμάται ότι, με την στρατηγική απόφαση της εισόδου στου στον χώρο των εναλλακτικών μορφών ενέργειας, θα διευρύνει σημαντικά τις δραστηριότητές του σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή αιολικής ενέργειας, έχοντας καταθέσει αίτηση στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και στο Υπουργείο Ανάπτυξης για αδειοδότηση κατασκευής και λειτουργείας αιολικού πάρκου.
DIONIC ENERGY A.E.
Η DIONIC Energy προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε εταιρίες και οικιακούς πελάτες με κύριους τομείς δραστηριότητας τις αντλίες θερμότητας, το φυσικό αέριο, την ηλιοθερμία, την αναβάθμιση φωτισμού σε LED και τα φωτοβολταϊκά.

Φόρμα ενδιαφέροντος συνεργασίας