ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Α- Α+ Εκτυπωτής

"Η δύναμη του ανέμου στην παραγωγή ενέργειας"


Προφίλ εταιρείας

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή αιολικής ενέργειας, έχοντας καταθέσει αίτηση στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και στο Υπουργείο Ανάπτυξης για αδειοδότηση κατασκευής και λειτουργίας αιολικού πάρκου ισχύος 42 MW στις θέσεις Λόφος, Προφήτης Ηλίας, Πολίτης, Μεγαλοκορυφή του Δήμου Σολυγείας του Νομού Κορινθίας.

Το έργο αποτελείται από μια ανεξάρτητη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προς αποκλειστική πώληση στην ΔΕΗ με διοχέτευση στο υπάρχον δίκτυο Μέσης Τάσης και περιλαμβάνει 14 ανεμογεννήτριες οριζοντίου άξονα, τριπτέρυγες, ονομαστικής ισχύος 3,000 KW έκαστη (συνολικής απόδοσης 42 MW) και ελάχιστης διάρκειας ζωής 20 ετών.
Η λειτουργία στηρίζεται στην μετατροπή της μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική μέσω περιστρεφόμενης ατράκτου και ηλεκτρογεννήτριας, με αποτέλεσμα μηδενική εκπομπή αερίων υγρών και στερεών ρύπων.
Η επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής έγινε με βάση το σημαντικό και αξιόλογο εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό που προέκυψε μετά από διετή μέτρηση με μετρικό ιστό, καθώς επίσης και την πρόσβαση στο Δίκτυο Μεταφοράς της ΔΕΗ.


Στοιχεία Επικοινωνίας

ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
40 Εκκλησιών & Μηδείας, Νέα Φιλαδέλφια
Tel: +30 210 2523145
Fax: +30 210 2523163