Νέα – Δελτία τύπου

Α- Α+ Εκτυπωτής
3 - 12 - 2007
Απόκτηση του 70% της SHENZHEN TOP LEAD LIMITED με έδρα το HONG KONG
15 - 11 - 2007
Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2007
7 - 11 - 2007
Δελτίο τύπου: DIONIC PARTICIPATIONS LTD
7 - 11 - 2007
Διευκρινήσεις επί δημοσιευμάτων
29 - 10 - 2007
Νέα συνεργασία της DIONIC με την KALYPSO MEDIA
11 - 10 - 2007
Ο Όμιλος DIONIC επεκτείνεται στην αγορά ακινήτων
1 - 10 - 2007
Ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας DIONIC BULGARIA LLC στη Σόφια
25 - 9 - 2007
Αποκλειστική συνεργασία της DIONIC με την MICHELIN CHILDRENS TRAVEL CARE
3 - 8 - 2007
Οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου 2007
31 - 7 - 2007
Δελτίο Τύπου - Συμμετοχή σε Διαγωνισμό Δημοσίου
25 - 7 - 2007
Σχολιασμός δημοσιεύματος
13 - 7 - 2007
Νέα συνεργασία της DIONIC ΑΕΒΕ με την κορυφαία ιταλική εταιρεία βρεφικών ειδών OK BABY
12 - 7 - 2007
Αύξηση ποσοστού συμμετοχής στο 58,6% στην NTIONIK ΑΙΟΛΙΚΗ ANAΠΤΥΞΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
4 - 7 - 2007
Εξαγορά ποσοστού εταιρείας αστικών ακινήτων από τον Όμιλο DIONIC
3 - 7 - 2007
Παρουσίαση των δραστηριοτήτων του ΟΜΙΛΟΥ DIONIC στο πλαίσιο της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
3 - 7 - 2007
Σχολιασμός Δημοσιεύματος
3 - 7 - 2007
Πρόσκληση για την άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές - Μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο
11 - 6 - 2007
Κατατέθηκε αίτηση για άδεια παραγωγής ηλιακής ενέργειας από τον Όμιλο DIONIC
6 - 6 - 2007
Σύσταση νέας εταιρείας εναλλακτικής ενέργειας από τον Όμιλο DIONIC
23 - 5 - 2007
Οικονομικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2007 - Αύξηση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας
9 - 5 - 2007
Νέα συνεργασία της DIONIC με την 505 GAMES
4 - 5 - 2007
Αποκλειστική διανομή των προϊόντων Maisto στη Βουλγαρία από τη DIONIC
4 - 5 - 2007
Αποκλειστική διανομή των προϊόντων MAISTO στη Βουλγαρία
2 - 5 - 2007
Για την προεγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων (ΟΕΜ) στους Η/Υ LexusMultimedia
19 - 4 - 2007
Ο Όμιλος DIONIC αναλαμβάνει την επίσημη διανομή των προϊόντων TRAXDATA
11 - 4 - 2007
Η DIONIC AEΒΕ προχώρησε στην σύσταση της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΤΙΟΝΙΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
29 - 3 - 2007
H DIONIC AEBE προχώρησε στην εξαγορά ποσοστού 5% της ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ
23 - 3 - 2007
Κατακύρωση έργου του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης στον Όμιλο DIONIC
23 - 3 - 2007
Οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2006: Σημαντικοί ρυθμοί αύξησης κύκλου εργασιών και κερδοφορίας
22 - 3 - 2007
Ημερομηνία δημοσίευσης οικονομικών αποτελεσμάτων 2006
9 - 3 - 2007
Νέες εμπορικές συνεργασίες ενισχύουν την παρουσία του Ομίλου DIONIC στην αγορά βρεφικών και παιδικών
20 - 2 - 2007
Αξιοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων του Ομίλου DIONIC με στόχο την περεταίρω λειτουργική ανάπτυξη
6 - 2 - 2007
Ομολογιακό δάνειο