Προϊόντα

Α- Α+ Εκτυπωτής
Η ATCOM διαθέτει σήμερα το πλέον εξελιγμένο Ελληνικό προϊόν Web Content Management (NetvolutionTM),  το πλέον εξελιγμένο Ελληνικό Framework για native applications (TAPvolution).

Τα δύο προϊόντα λειτουργούν σε πλήρη συνεργασία μεταξύ τους με λογική ‘Publish Once Distribute Everywhere’, επιτρέποντας στο χρήστη τους να εισάγει και διαχειρίζεται περιεχόμενο και υπηρεσίες με πλήρη διαφάνεια, ανάμεσα στον κόσμο του Διαδικτύου και των Κινητών Συσκευών. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό προσδίδει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις λύσεις της ATCOM και των Πελατών της, στην παγκόσμια αγορά.

Τα δύο προϊόντα μπορούν να λειτουργήσουν και αυτόνομα, συνδυαζόμενα με αντίστοιχα προϊόντα τρίτων.

Η συνεχής εξέλιξη των παραπάνω προϊόντων μέσα από το Τμήμα R & D της Αtcom, αποτελεί στρατηγική επιλογή της εταιρείας, καθώς αποτελούν το όχημα της επιχειρηματικής της δραστηριότητας στην Ελληνική και Διεθνή αγορά.