Εμπόριο / διανομή

Α- Α+ Εκτυπωτής

Ο Όμιλος DIONIC εισάγει, αντιπροσωπεύει και διανέμει σε μεταπωλητές προιόντα τροφίμων και ευρέως καταναλωτικών προϊόντων μέσω των εταιρειών DIONIC , ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΩΝ, SHOP 365.

DIONIC AEBE
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ A.E

Φόρμα ενδιαφέροντος συνεργασίας