Υπηρεσίες

Α- Α+ Εκτυπωτής
O Όμιλος DIONIC δραστηριοποιείται στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω της συμμετοχής της στην εταιρεία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε,  με το ποσοστό του 21,85% και της συμμετοχής της στην IRA MEDIA A.E, με το ποσοστό του 30%.
Οι υπηρεσίες της ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ αφορούν, μεταξύ άλλων, στον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό, στον ανασχεδιασμό επιχειρησιακών και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, στην αξιολόγηση και διαχείριση έργων καθώς επίσης και στην διοίκηση μεγάλων τεχνικών έργων.
Η IRA MEDIA A.E, δραστηριοποιείται στον τομέα στρατηγικής των ΜΜΕ, αναλύοντας τα δεδομένα του κάθε διαφημιζόμενου και με καθαρά επιστημονική προσέγγιση, σχεδιάζει την άριστη στρατηγική media που πρέπει να ακολουθηθεί αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό τον προϋπολογισμό του διαφημιζόμενου ώστε να επιφέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

IRA MEDIA COMMUNICATION GROUP

Φόρμα ενδιαφέροντος συνεργασίας