Λογισμικό

Α- Α+ Εκτυπωτής

Η στρατηγική τοποθέτηση του Ομίλου Dionic στον τομέα του Λογισμικού, υλοποιείται μέσω της συμμετοχής του στη θυγατρική εταιρεία  ATCOM Internet & Multimedia A.E. η οποία κατέχει δεσπόζουσα θέση στην ανάπτυξη προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών Διαδικτύου. 

Πρωταγωνιστεί στον τομέα της, προσφέροντας στον Όμιλο DIONIC τη δυνατότητα να αξιοποιεί τις καταιγιστικές εξελίξεις που συντελούνται στον πλέον δυναμικό τομέα της Αγοράς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, αυτόν του Διαδικτύου.

Καθώς τα διεθνή δεδομένα αποδεικνύουν καθημερινά ότι το Διαδίκτυο επηρεάζει με ολοένα και αυξανόμενο ρυθμό των καθημερινό τρόπο λειτουργίας των ιδιωτών, των επιχειρήσεων και των Οργανισμών, η στρατηγική τοποθέτηση του Ομίλου στον τομέα αυτό, του επιτρέπει να διαμορφώνει μια φιλόδοξη στρατηγική επέκτασης τόσο χρονικά, για την επόμενη πενταετία, όσο και γεωγραφικά, με την περαιτέρω επέκταση της δραστηριότητάς του στη Διεθνή Αγορά.

ATCOM & INTERNET MULTIMEDIA A.E
H Atcom Internet & Multimedia A.E. είναι πρωτοπόρος εταιρεία παροχής υπηρεσιών και προϊόντων διαδικτύου, με εκτεταμένη εμπειρία και εξειδίκευση στην ανάπτυξη Διαδικτυακών προϊόντων, στην υλοποίηση Διαδικτυακών Έργων και στην παροχή ολοκληρωμένων Digital υπηρεσιών. Η ναυαρχίδα της εταιρείας είναι το Netvolution WCM το οποίο αποτελεί το κορυφαίο και πολυβραβευμένο προϊόν της Ελληνικής Αγοράς.

Φόρμα ενδιαφέροντος συνεργασίας