Εμπόριο / Διανομή
Ο Όμιλος DIONIC εισάγει, αντιπροσωπεύει και διανέμει σε μεταπωλητές προϊόντα τροφίμων και ευρέως καταναλωτικών προϊόντων.
Eμπόριο/Λιανική
Ηλεκτρονικό κατάστημα αγορών καταναλωτικών ειδών για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί, το σπίτι και το γραφείο σε ανταγωνιστικές τιμές άμεσα διαθέσιμα και παραδοτέα 365 ημέρες το χρόνο.
Λογισμικό
O Όμιλος DIONIC τοποθετείται στον τομέα του Λογισμικού, μέσω συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρείες, οι οποίες κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην ανάπτυξη προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών Διαδικτύου.
Υπηρεσίες
O Όμιλος DIONIC δραστηριοποιείται στον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό, στην αξιολόγηση και διαχείριση έργων καθώς επίσης και στην ανάληψη του σχεδιασμού και της υλοποίησης της στρατηγικής media της διαφημιστικής καμπάνιας ενός διαφημιζόμενου.
Ενέργεια
Ο Όμιλος DIONIC δραστηριοποιείται στον κλάδο της ενέργειας, με συμμετοχή σε εταιρείες με αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Βλέπουμε μακριά

Το όραμά μας

Όραμά μας είναι η δημιουργία ενός ομίλου Ευρωπαϊκού προφίλ και διεθνών προδιαγραφών που να δραστηριοποιείται πρωταγωνιστικά σε πολλαπλούς τομείς της Αγοράς.
Θέλουμε ο όμιλος DIONIC να εξαπλωθεί δυναμικά στην παγκόσμια Αγορά.
Θέλουμε να λειτουργεί με σεβασμό στην ολική ποιότητα και τις αρχές της οργάνωσης.
Θέλουμε να λειτουργεί με σεβασμό στις αρχές της αξιοκρατίας, της επιχειρηματικής ηθικής και της δίκαιης μεταχείρισης. Θέλουμε να χαίρει της εμπιστοσύνης των πελατών και προμηθευτών του.
Θέλουμε να διαθέτει κοινωνική ευαισθησία.

Δομή Ομίλου

Mε 5 κάθετα Business Units της μητρικής εταιρείας DIONIC και 9 συμμετοχές το σημαντικό και συνάμα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα, πλεονέκτημα του Ομίλου, είναι η διασπορά του επιχειρηματικού ρίσκου, με ταυτόχρονα την ορθολογική διαχείριση των πολλαπλών δραστηριοτήτων.