Ανθρώπινο Δυναμικό

Α- Α+ Εκτυπωτής

 style=

 

 

 

"Οι άνθρωποί μας αποτελούν το κυριότερο κεφάλαιο της εταιρίας μας"

Ο Όμιλος είναι στελεχωμένος με έμπειρα, εξειδικευμένα και άρτια καταρτισμένα στελέχη που διακρίνονται για την αφοσίωση, τη δημιουργικότητα και το ομαδικό τους πνεύμα, συμμερίζονται το όραμα και την αποστολή του Ομίλου Dionic και μετέχουν αποτελεσματικά στην εκπλήρωση των υψηλών του στόχων.

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 

Σήμερα ο Όμιλος απασχολεί περισσότερους από 400 εργαζόμενους. Εργαζόμενοι, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση και κατάρτιση, με δραστηριοποίηση σε διαφορετικούς κλάδους και τομείς, καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαφορετικότητα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας.

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού τα τελευταία χρόνια:

Από πλευράς μορφωτικού επιπέδου, η εταιρία στελεχώνεται σε ποσοστό 9% από κατόχους μεταπτυχιακών και/ή διδακτορικών τίτλων,  22% από πτυχιούχους ΑΕΙ, 36% από πτυχιούχους ΤΕΙ και 33% από απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Προϋπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού στην Dionic

Ο μέσος όρος προϋπηρεσίας του ανθρώπινου δυναμικού κυμαίνεται στα 4,5 χρόνια.

 

Αναλογία Ανδρών & Γυναικών στην Dionic

Η αναλογία μεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζόμενων είναι κατά προσέγγιση 65% προς 35% αντιστοίχως. Η αναλογία αυτή διαφέρει ανά διεύθυνση και αντικείμενο εργασίας.

 

Μέσος Όρος Ηλικίας Εργαζομένων

Ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων μας κυμαίνεται στα 34 χρόνια. Αυτό δείχνει τον αρκετά νεανικό και δυναμικό χαρακτήρα του Ομίλου αλλά και την έμπρακτη εμπιστοσύνη της εταιρίας σε νέους ανθρώπους.