Φιλοσοφία Διαχείρισης HR

Α- Α+ Εκτυπωτής

                                                

Στον Όμιλο Dionic θεωρούμε τους ανθρώπους μας τον πιο σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη μας, τον κινητήριο μοχλό των δραστηριοτήτων μας και τον καθοριστικό παράγοντα της επιτυχίας μας.

 

Η επιτυχία του Ομίλου Dionic βασίζεται στη συνεισφορά και την αρμονική συνεργασία όλων.  Η δημιουργία κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος και κουλτούρας που προάγουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και την αναγνώριση για την προσέλκυση κατάλληλων υποψηφίων, καθώς και η δημιουργία κινήτρων για τη διατήρηση του υφιστάμενου προσωπικού, αποτελούν βασικές αρχές του Ομίλου μας.

 

Με αυτή τη φιλοσοφία, η εταιρία εφαρμόζει πολιτικές, προγράμματα και δραστηριότητες, αποσκοπώντας στην καλλιέργεια κλίματος συνεχούς επιβράβευσης των προσπαθειών των εργαζομένων και στη διαμόρφωση ενιαίας εργασιακής κουλτούρας σε όλο το φάσμα του Ομίλου.

 

Συγκεκριμένα:

 

  • Δίνουμε σε κάθε στέλεχος την ευκαιρία να αναπτύξει τις δεξιότητες και δυνατότητές του και να εξελιχθεί μέσα στην εταιρία 
  • Φροντίζουμε για τη συστηματική αναβάθμιση των γνώσεων του προσωπικού, εφαρμόζοντας στοχευμένα προγράμματα εκπαίδευσης (π.χ. ξένων γλωσσών, πληροφορικής, management skills κλπ)
  • Ενθαρρύνουμε την ανοιχτή επικοινωνία, την ομαδικότητα και την καλή συνεργασία
  • Υποστηρίζουμε τις πρωτοβουλίες και ενισχύουμε τη δημιουργικότητα και την καινοτομία
  • Στοχεύουμε σε ένα ποιοτικό περιβάλλον, που σέβεται, εκτιμά και στηρίζει τον εργαζόμενο, συμβάλλοντας στην ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

 Όσοι εργάζονται στις εγκαταστάσεις μας απολαμβάνουν το δικαίωμα να έχουν ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας αλλά και το καθήκον να συμβάλουν σε αυτές τις συνθήκες με υπεύθυνη συμπεριφορά. 

Πολιτική Αμοιβών & Παροχών

Η μισθολογική πολιτική του Ομίλου εξασφαλίζει ικανοποιητικές αμοιβές στο ανθρώπινο δυναμικό, στα πλαίσια του ανταγωνισμού, παράλληλα και με τη συστηματική εκπαίδευση προς όφελος τόσο των ίδιων των εργαζομένων, όσο και της εταιρίας, ανταμείβοντας την απόδοση, την ανάπτυξη ικανοτήτων και συνολική εταιρική επιτυχία.

 

Επιπρόσθετα, η εταιρία Dionic παρέχει σε όλους τους εργαζόμενους Ομαδικό Πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με δυνατότητα συμμετοχής μελών της οικογένειας τους.

Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν εταιρικά προϊόντα σε προνομιακές τιμές.