Εκπαίδευση & Ανάπτυξη HR

Α- Α+ Εκτυπωτής

                                                                                                                               
Στον Όμιλο Dionic, δεσμευόμαστε πραγματικά για την επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων μας. Κύριο μέλημα μας είναι να δίνουμε την ευκαιρία σε κάθε εργαζόμενο να εκμεταλλευτεί όσο το δυνατόν περισσότερο τις δυνατότητές του, γιατί πιστεύουμε ότι η αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού είναι το κλειδί της παραγωγικότητας και της ανάπτυξης μας.

 

Επενδύουμε στην εκπαίδευση, προσφέροντας τεχνογνωσία, υψηλή ποιότητα εργασίας και δυνατότητες εξέλιξης σε ένα ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, εξοπλίζοντας το ανθρώπινο δυναμικό μας με τα κατάλληλα εργαλεία δουλειάς και εκπαίδευση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του.

 

Το χρονικό διάστημα 2007-2008 οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν τόσο σε επίπεδο εξειδικευμένων επιμορφωτικών σεμιναρίων σε θεματικές ενότητες όπως οικονομικά, πωλήσεις και πληροφορική όσο και σε επίπεδο γενικής εκπαίδευσης εργαζομένων στο χώρο εργασίας με κύρια αντικείμενα εκπαίδευσης την πληροφορική, την αγγλική γλώσσα και τη βουλγαρική γλώσσα.

 

Το εκπαιδευτικό πλάνο για το επόμενο έτος περιλαμβάνει εκτός από τα παραπάνω προγράμματα που θα συνεχιστούν για όλες τις διευθύνσεις,  δυνατότητα εκπαίδευσης με εφαρμογή του e-learning, εκπαίδευση σε management skills και σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής.