Εσωτερική Επικοινωνία

Α- Α+ Εκτυπωτής

                                               

Για τον Όμιλο Dionic βασικός στόχος και παράγοντας επιτυχίας είναι η δημιουργία και η συνεχής βελτίωση ενός ανοιχτού καναλιού επικοινωνίας για όλα τα επίπεδα ιεραρχίας, αποσκοπώντας στην ενδυνάμωση κλίματος εμπιστοσύνης και σεβασμού, στην ενίσχυση ομαδικότητας και στην εδραίωση μιας ενιαίας εταιρικής κουλτούρας.

Οι πρωτοβουλίες για επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων είναι πολλές και αναπτύσσονται σε βάθος χρόνου. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:

 

Εσωτερικό Διαδίκτυο (Intranet):

Έχοντας πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορία που αφορά τον Όμιλο, όλοι οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται άμεσα για διάφορα εταιρικά θέματα, όπως εσωτερικές ειδήσεις, νέα προϊόντα και υπηρεσίες, εξελίξεις και πρωτοβουλίες του Ομίλου και να πληροφορούνται σωστά και έγκυρα για πολιτικές, διαδικασίες και συστήματα της εταιρίας.

Το Intranet, φιλικό στο χρήστη, αποτελεί ένα ζωντανό και αμφίδρομο μέσο επικοινωνίας, το οποίο προωθεί την άμεση και αποτελεσματική πληροφόρηση για τα δρώμενα στον Όμιλο.

 

Ετήσια Συνάντηση Στελεχών: Μία φορά το χρόνο διοργανώνεται διήμερη συνάντηση εκτός εταιρίας μεταξύ στελεχών όλου του Ομίλου, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων για τη στρατηγική και την πορεία του Ομίλου. Παράλληλα δίνεται σε όλους η ευκαιρία για καλύτερη γνωριμία σε ένα χώρο εκτός εργασιακού περιβάλλοντος.

 

Μηνιαίες Συναντήσεις: Μία φορά το μήνα στελέχη της εταιρίας πραγματοποιούν συνάντηση με τη διοίκηση και ανταλλάζουν απόψεις επί σημαντικών θεμάτων που αφορούν την πορεία της εταιρίας και την περαιτέρω ανάπτυξη της.

 

Εκδηλώσεις Εργαζομένων:

Κοπή Πίτας: Στα πλαίσια του εορτασμού του νέου έτους, διοργανώνεται εκδήλωση για την Ετήσια Κοπή Πίτας για όλους τους εργαζόμενους.

 

Αθλητικές Εκδηλώσεις: Υποστηρίζουμε το αθλητικό ιδεώδες και το ευ αγωνίζεσθαι λαμβάνοντας μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Αθήνα, όπως ο Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών και ο Γύρος της Αθήνας. Επιπλέον, φέτος, θα διοργανώσουμε “αγώνες” και “αθλητικές ημέρες” για διάφορες δραστηριότητες όπως μπάσκετ, ποδόσφαιρο, καρτ, paintball.