Φιλοσοφία

Α- Α+ Εκτυπωτής

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η επιχειρησιακή φιλοσοφία, που διέπει την λειτουργία του Ομίλου DIONIC, ορίζεται από τις ακόλουθες αρχές:

•        Λειτουργούμε με άξονα το κέρδος της εταιρείας μας

•        Στηριζόμαστε στην ικανοποίηση των πελατών μας

•        Απαντούμε στις απαιτήσεις της Αγοράς με αξιοπιστία και ευελιξία

•        Σεβόμαστε τους ανταγωνιστές μας και στοχεύουμε να είμαστε καλύτεροι από αυτούς

•        Επικεντρωνόμαστε στους στόχους μας και ανταμείβουμε την επίτευξή τους

•        Αναπτύσσουμε το πνεύμα της ομαδικότητας, καθότι πολλαπλασιάζει τα αποτελέσματα

•        Αξιοποιούμε τις συνέργειες που προκύπτουν από τις διαφορετικές δραστηριότητες των Επιχειρηματικών 
          Μονάδων μας

•        Ενθαρρύνουμε την αποτελεσματική πρωτοβουλία, που συντελεί στην ανάπτυξη του ομίλου

•        Επιβραβεύουμε τη συνέπεια